32 مواد معدنی صنعتی c biutec کتاب جیامبیایچ


وبسایت گروه سوناسازان Art Persian building sauna فن و هنر ,

آمونیاک یکی از فراوان ترین مواد شیمیایی تولید معدنی , Haldor Topsoe دانمارک، Technip فرانسه، Uhde جیامبیایچ آلمان، و کلوگ براون و ریشه ایالات متحده در میان با تجربه ترین شرکت ها در این زمینه هستند .

بررسی قیمت

پرورش شتر مرغ

میلیون پوسته را تشکیل می دهند که مواد خام برای صنعت چرم در جهان 5 از آنجا که گوشت شترمرغ، پوست، پر، تخم مرغ و چربی بدن مواد خام به شدت خواستار در مواد غذایی، لباس و صنایع آرایشی و بهداشتی .

بررسی قیمت